Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XIII/92/15 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk” Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XIII/91/15 c z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 zmieniająca Uchwałę Nr III/20/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2015–2025 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015 zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XII/88/15 z dnia 20 listopada 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Bramka, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XII/87/15 z dnia 20 listopada 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 dla części obrębu ewidencyjnego Plewno, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XII/86/15 z dnia 20 listopada 2015 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowiec w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XII/85/15 z dnia 20 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XII/84/15 z dnia 20 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Uchwała nr XII/83/15 z dnia 20 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Szczegóły