Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXIX/248/14 z dnia 30 maja 2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świeckiego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXIX/247/14 z dnia 30 maja 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVIII/246/14 z dnia 28 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVIII/245/14 c z dnia 28 marca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/244/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2014 roku” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/243/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/242/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/241/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/240/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/239/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania Szczegóły