Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVIII/245/14 c z dnia 28 marca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/244/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2014 roku” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/243/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/242/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/241/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2013 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/240/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/239/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie aktualizacji podziału gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/238/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262C stacja kolejowa Bukowiec – droga nr 240 wraz z budową chodnika” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/237/14 z dnia 20 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka” Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr XXXVII/236/14 z dnia 20 marca 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Szczegóły