Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr II/14/14 z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr II/13/14 z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr II/12/14 z dnia 12 grudnia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr II/11/14 z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 22.02.2016 Uchwała nr II/10/14 z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Szczegóły