Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVII/174/13 z dnia 27 marca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/173/13z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/172/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015 dla Gminy Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/171/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/170/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1262C Bramka – Bukowiec w m. Bukowiec (opracowanie dokumentacji)” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/169/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna etap II” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/168/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku, gm. Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/167/13 z dnia 31 stycznia 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVI/166/13 z dnia 31 stycznia 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca – Klonowo – Stążki i nr 1282C Stążki – Gruczno – etap III” Szczegóły