Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/194/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nr 1238C Bramka – Kawęcin – Dąbrówka Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/193/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/192/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Przysiersk Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/191/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu – etap I” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/190/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno Różanna etap II” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/189/13 z dnia 28 czerwca 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/188/13 z dnia 28 czerwca 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXIX/187/13 z dnia 28 czerwca 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno Różanna etap II” Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVIII/186/13 z dnia 27 maja 2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2012 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXVIII/185/13 z dnia 27 maja 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Szczegóły