Typ Data Tytuł
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/213/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/212/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2014 roku na terenie gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/211/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/210/13 z dnia 29 października 2013 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/209/13 z dnia 29 października 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXII/208/13 z dnia 29 października 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXI/207/13 z dnia 24 września 2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXI/206/13 z dnia 24 września 2013 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2013–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XXXI/205/13 z dnia 24 września 2013 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/164/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2013 Szczegóły