Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVII/114/12 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bukowiec w 2012 roku” Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVII/113/12 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012- 2014 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVII/111/12 z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVI/110/12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVI/109/12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVI/108/12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Bukowcu za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVI/107/12 z dnia 29 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVI/106/12 z dnia 29 marca 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły
Artykuł 23.02.2016 Uchwała nr XVI/105/12 z dnia 29 marca 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły