Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/125/12 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cekcyn Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/124/12 z dnia 31 sierpnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/123/12 z dnia 31 sierpnia 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XIX/122/12 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bukowiec a Gminą Świecie, Gminą Miastem Chełmno oraz Gminą-Miastem Grudziądz dotyczącego współfinansowania międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Szalom” w Świeciu Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XIX/121/12 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XIX/120/12 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie przystąpienia Gminy Bukowiec do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVIII/119/12 z dnia 29 maja 2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVIII/118/12 z dnia 29 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVIII/117/12 z dnia 29 maja 2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XVIII/116/12 z dnia 29 maja 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły