Typ Data Tytuł
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/135/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 października 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/86/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2012–2020 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXII/134/12 z dnia 30 października 2012 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXI/133/12 z dnia 24 września 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXI/132/12 z dnia 24 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXI/131/12 z dnia 24 września 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XXI/130/12 z dnia 24 września 2012 w sprawie podziału gminy Bukowiec na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/129/12 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Korytowo na lata 2012 – 2022 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/128/12 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bukowiec na lata 2012 – 2022 Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/127/12 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy Szczegóły
Artykuł 24.02.2016 Uchwała nr XX/126/12 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osie Szczegóły