Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Zasiłek rodzinny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Zasiłek pielęgnacyjny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Zasiłek celowy specjalny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Dożywianie dzieci Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Zasiłek okresowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Zasiłek stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4.000 zł. „Za życiem” Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 27.06.2017 Świadczenie wychowawcze – ,,Rodzina 500 +” Szczegóły