Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2020 Zarządzenie nr 9/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Składanie wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie nr 8/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie nr 7/20 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego na rok szkolny 2020/21 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz ustalenia wzorów wniosków Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie nr 6/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2020 r. o wydaniu przez Wójta Gminy Bukowiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW i powierzchni zabudowy do 6,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77/2 w miejscowości Plewno, gm. Bukowiec.” Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Zasady bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zawiadomienie Starosty Świeckiego o wydaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. decyzji nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gminnej pn. „budowa drogi gminnej w miejscowości Gawroniec na połączeniu dróg powiatowych 1280C i 1281C – o długości około 900 m” Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 powyżej 30 tys. euro – 12 styczeń 2020 Szczegóły