Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2020 X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020-2030 Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Szkolenie – Podnoszenie żyzności gleb poprzez stosowanie mieszanek poplonowych Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 77/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 75/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 Szczegóły