Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 21.09.2020 Budowa przedszkola w Bukowcu wraz z wyposażeniem Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 64/20 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 63/20 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.09.2020 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wykonania przejścia pod dnem rzeki Wyrwy w Bukowcu Szczegóły