Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie Starosty Świeckiego – Budowa farmy fotowoltaicznej w Plewnie Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Porządek obrad X Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bukowiec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o terminach związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Harmonogram zebrań wiejskich Szczegóły