Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2019 Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020-2030 Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Szkolenie – Podnoszenie żyzności gleb poprzez stosowanie mieszanek poplonowych Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 77/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Zarządzenie nr 75/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Uchwała nr XIII/88/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Uchwała nr XIII/87/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2020 rok Szczegóły