Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2020 Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tura Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zarządzenie nr 45/20 z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Zarządzenie nr 44/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C” Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Program priorytetowy „MOJA WODA” Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Informacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zarządzenie nr 43/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 Szczegóły