Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2016 Selektywna zbiórka zużytych igieł Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (NPPDL) Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola ZUS O/Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Nadzoru i Kontroli Szczegóły