3/19

  • Nr karty/rok 3/19
  • Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wystąpienie o uzgodnienie zakresu prognozy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wystąpienie o uzgodnienie zakresu prognozy z dnia 9 stycznia 2019 r. znak RRiB.7321.1.2019.BM
  • Obszar, którego dokument dotyczy Część obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec
  • Znak sprawy RRiB.7321.1.2019.BM
  • Dokument wytworzył Adam Licznerski - Wójt Gminy Bukowiec
  • Data dokumentu 09.01.2019
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Bukowiec, pok. nr 11
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian