1/4/DŚ/2015

  • Nr karty/rok 1/4/DŚ/2015
  • Rodzaj dokumentu Postanowienie
  • Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi
  • Nazwa dokumentu Postanowienie Wójta Gminy Bukowiec
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie, w którym Wójt Gminy Bukowiec stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk".
  • Obszar, którego dokument dotyczy Przysiersk ( gmina: Bukowiec, powiat: świecki, województwo: kujawsko-pomorskie ), Bukowiec ( gmina: Bukowiec, powiat: świecki, województwo: kujawsko-pomorskie )
  • Znak sprawy RRiB.6220.16.2015.RS
  • Dokument wytworzył Adam Licznerski - Wójt Gminy Bukowiec
  • Data dokumentu 10.07.2015
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Bukowiec, pokój nr 12, tel. 52 3309326, e-mail: fundusze@bukowiec.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/1/DŚ/2015, 1/2/DŚ/2015, 1/3/DŚ/2015, 1/5/DŚ/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian