1/3/DŚ/2015

  • Nr karty/rok 1/3/DŚ/2015
  • Rodzaj dokumentu Postanowienie
  • Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi
  • Nazwa dokumentu Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w której uznano, że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" nie istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Przysiersk ( gmina: Bukowiec, powiat: świecki, województwo: kujawsko-pomorskie ), Bukowiec ( gmina: Bukowiec, powiat: świecki, województwo: kujawsko-pomorskie )
  • Znak sprawy RRiB.6220.16.2015.RS
  • Dokument wytworzył Kamila Sobiś - Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko - z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 07.07.2015
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Bukowiec, pokój nr 12, tel. 52 3309326, e-mail: fundusze@bukowiec.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/1/DŚ/2015, 1/2/DŚ/2015, 1/4/DŚ/2015, 1/5/DŚ/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.07.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian