1/2/DŚ/2015

  • Nr karty/rok 1/2/DŚ/2015
  • Rodzaj dokumentu Inne dokumenty
  • Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi
  • Nazwa dokumentu Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w której uznano, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Przysiersk ( gmina: Bukowiec, powiat: świecki, województwo: kujawsko-pomorskie) Bukowiec (gmina: Bukowiec, powiat: świecki, województwo: kujawsko-pomorskie)
  • Znak sprawy 1/2/DŚ/2015
  • Dokument wytworzył Małgorzata Gackowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
  • Data dokumentu 27.04.2015
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Bukowiec, pokój nr 12, tel. 52 3309326, e-mail: fundusze@bukowiec.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/1/DŚ/2015, 1/3/DŚ/2015, 1/4/DŚ/2015, 1/5/DŚ/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.04.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak zastrzeżeń
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian