1/1/DŚ/2016

  • Nr karty/rok 1/1/DŚ/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych tj.: zabudowy otworu studziennego o głębokości 50 m umożliwiającej pobór wód podziemnych o wydajności Q=16,0 m3/h
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: świecki, Gmina: Bukowiec, Miejscowość: Poledno
  • Znak sprawy RRiB.6220.4.2016.RS
  • Dokument wytworzył Magdalena Woźniak
  • Data dokumentu 11.01.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Bukowiec, pokój nr 12, tel. 52 3309326, e-mail: fundusze@bukowiec.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian