1/19

  • Nr karty/rok 1/19
  • Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ekofizjografia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Część obrębu ewidencyjnego Tuszynki, gmina Bukowiec
  • Znak sprawy -
  • Dokument wytworzył Geofabryka Sp z o.o.
  • Data dokumentu 25.03.2019
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Bukowiec, pok. nr 11
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian