Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na demontażu istniejącej linii napowietrznej nn oraz budowie linii kablowej nn w związku z kolizją inwestycyjną w miejscowości Tuszynki.

Obwieszczenie RRiB.6733.6.2017

Informacje

Rejestr zmian